Willy

Eerbertoon aan Willy Verhasselt vanuit Videoclub Multimedia97

(Linken naar enkele filmen onderaan)

Beste Roza, familie en vrienden, Met totale verstomming vernamen wij het plotse en onverwachte overlijden van Willy. Het is wat onwezenlijk. Meteen bekruipt bij enkele clubleden de vraag waarom dit alles bij Willy meteen zo fataal moest zijn, terwijl een aantal onder ons toch nog eerst een zware verwittiging kregen en zodoende de kans om nog tijdig een medische ingreep te ondergaan waardoor wij nu toch nog een aanvaardbaar leven kunnen leven.
Allemaal vragen en bedenkingen die evenwel het verdriet en gemis door Roza en de familie niet kunnen verhelpen.
Willy was medestichter van de filmclub en van bij het ontstaan de stille, noeste werker.
Hij bestudeerde alle nieuwigheden, probeerde alles eerst uit. Hij deelde al zijn kennis aan onze leden met zijn steeds uiterst goed voorbereidde lessen en presentaties.
Glashelder, gebracht op niveau van zijn toehoorders, doorspekt met een vleugje humor heeft hij ons ontzettend veel geleerd.
Iedereen zat steeds op het puntje van zijn stoel als Willy ons zijn kennis overbracht op zijn gezapige, rustige en ongedwongen manier.
Hij was een drijvende kracht in de club, maar nooit in the picture. Altijd (té?) bescheiden.
Dat merk je ook in groepsfoto’s. Je moet Willy steevast altijd zoeken in een hoekje of op de achterste rij.
Ondanks dat Willy ook zijn part heeft gekregen in medische problematieken, gaf hij uren en dagen onze clubleden raad bij het aanleren van programma’s, oplossen van problemen, rechttrekken van scheefgelopen zaken enz.
Bezoekers van opendeurdagen bleven steeds geboeid bij hem zitten. Er waren er zelfs die van Kortrijk kwamen en die dag bij hem “op les“ kwamen.
Willy maakte ook mooie films, soms ook met ludieke insteek. De film over Niel Jaarmarkt die hij samen met diverse filmvrienden maakte werden duizenden keren bekeken op het internet. Zijn ludiek filmpje waarmee hij van deur tot deur rijdt om clubleden thuis te helpen bij hun problemen, schetst perfect wie hij was.
Willy was altijd trouw aanwezig op elke club-bijeenkomst.
Hij organiseerde ook, volledig belangeloos, samen met Roger en de beide vrouwtjes Roza en Maria, de jaarlijkse uitstappen waaronder meerdaagse naar hun lievelingsoorden in Duitsland. Een ludieke quiz, een kegelspel of dergelijke waren vaste ingrediënten. Nadien konden we nagenieten van zijn gemaakte filmpje.
Hij verzorgde ook lang de technieken van de club. Pluisde alle instructies eerst goed uit, vergeleek prijzen, maakte voor ons leesbare gebruiksaanwijzingen enz. Kortom, hij was de noeste onderdanige werker achter de schermen.
Toen echter op een bepaald zwart moment in ons clubverleden, Willy onvoorstelbaar onrechtvaardig getroffen door een toenmalig bestuurslid, stond heel de club in rep en roer. Alle clubleden stonden meteen pal achter hem. In tegenstelling met de eigen verwachting van het betrokken bestuurslid, bleef de club Willy trouw en gaf het betrokken bestuurslid zelf zijn ontslag.
Hoewel Willy door het opgelopen leed zelf geen bestuurslid meer wilde zijn, bleef hij trouw aanwezig op alle clubavonden en bleef hij bijdragen tot een goeie groepssfeer en bleef hij andere clubleden bijstaan met het uitproberen van nieuwe camera’s, fototoestellen, filmtechnieken, nieuwigheden enz.
Hij maakte trouwens ook het gekende Mul97 introfilmpje met de gekende erkenningstune.

Tot slot willen wij bij deze gelegenheid ook hulde brengen aan Roza die even getrouw als Willy, zich 100 % inzette voor het clubgebeuren. Jaren verzorgde zij niet alleen mee “den toog“ maar zorgde zij ook voor nieuwjaarsrecepties, feesten, broodjes en taarten op opendeurdagen, aanvullen van voorraden en noem maar op. En dat allemaal steeds met een lach en haar gekende “he sjoeke! “ Door haar vrolijkheid hielp zij een hechtere band tot stand te brengen onder de kaartende vrouwen. De noodzakelijke lijm die een vereniging samenhoudt.
Graag hadden wij dit alles persoonlijk overgebracht aan Roza en de familie. Coronamaatregelen beletten ons om dit te doen. Mede namens alle clubleden bedanken wij Willy voor al wat hij heeft betekend voor onze clubleden en betuigen wij dan ook onze innige deelneming aan Roza en de familie.
Van zodra terug clubbijeenkomsten toegelaten zijn, houden wij in de club een herinneringsmoment voor Willy en ook ons voorheen overleden clublid Antoine.
Clubleden zochten reeds filmfragmenten en foto’s bij elkaar en maakten er een ode van.
Wij zullen de familie zeker uitnodigen op dat moment.

Videoclub Multimedia97 Niel
Leo De Borger
voorzitter